Kontakt

Bergstein Slovakia, s. r. o.

Adresa
Sekulská 5, 841 04 Bratislava
Mobil
+421 904 467 439
E-mail
info@jurasconsult.sk
IČO
50326066

Vyžiadajte si ponuku u nás

Napíšte nasledovné informácie o rozsahu požadovanej služby na info@jurasconsult.sk a ponuku Vám obratom zašleme späť:

- názov spoločnosti
- popis hlavnej činnosti spoločnosti
- platca / neplatca DPH - mesačný / štvrťročný
- počet vystavených faktúr
- počet prijatých faktúr
- počet bločkov
- počet bankových pohybov / bankových účtov
- informácia, či je možné poskytnúť bankový výpis prípadne iné doklady elektronicky vo forme XML

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.